نرم افزار حسابداری کارگاه تیرچه بلوک

13 سال توسعه و بهبود داده ایم!

بیش از 400 کارگاه تیرچه بلوک به ما اعتماد کرده اند

امکانات و خرید نرم افزار حسابداری تیرچه بلوک

برنامه حسابداری تیرچه بلوک چالاک در 2 نسخه ذیل به فروش می رسد که میتوانید با کلیک روی هر کدام، امکانات آن را مشاهده کنید و بر اساس نیاز یکی را انتخاب کنید.

امکانات تیرچه

 • قابلیت ثبت مشتریان / طرف های خرید / کارکنان و شرکاء
 • معرفی تولیدات کارگاه و مصالح در دسته بندی های مختلف
 • معرفی انواع تیرچه های تولیدی (بتنی ،صنعتی ،فلزی)
 • ثبت فرمول ساخت برای تیرچه ها
 • محاسبه خودکار قیمت تمام شده هر متر تیرچه
 • ثبت قرارداد با مشتری
 • معرفی خدمات در محل مشتریان(شامل حمله بار ، تخلیه بار و…)
 • معرفی حساب های بانکی
 • شاخص گذاری (تعیین قیمت و وزن هر متر از انواع میلگردها)
 • قابلیت تنظیم عنوان فاکتور،آدرس و شماره های تماس در فاکتورها
 • ثبت فاکتور فروش مطابق با استاندارد کارگاه تیرچه و بلوک
 • محاسبه و نمایش تعداد تیرچه ها در فاکتور فروش
 • محاسبه و نمایش متراژ تیرچه ها در فاکتور فروش
 • ثبت پرداخت های مشتریان (نقد ،چک و کارت خوان)
 • قابلیت ثبت برگشت از فروش
 • قابلیت فروش چک های مشتریان در بخش خرید کالا
 • تعیین سررسید پرداخت مشتریان
 • هشدار سررسید پرداخت مشتریان
 • قابلیت پرینت صورت حساب مشتریان
 • قابلیت پرینت فاکتور چند سقف در یک صورت حساب
 • قابلیت ذخیره فاکتور فروش در فایل اکسل
 • ثبت سفارشات مشتریان و مدیریت کارآمد تحویل سفارشات
 • ثبت فاکتور خرید (مصالح/آهن آلات/تیرچه های صنعتی و…)
 • ثبت پرداخت های خرید کالا (نقدی ،چک و کارت خوان)
 • قابلیت پرینت صورت حساب خرید کالا
 • ثبت سررسید پرداخت خرید
 • آمار موجودی تولیدات کارگاه
 • آمار تولید ،خرید و فروش هر کدام از محصولات و تولیدات کارگاه
 • مشاهده و پرینت آمار خدمات انجام شده برای مشتریان
 • ثبت مصرف روزانه مصالح
 • ثبت هزینه ها و دسته بندی هزینه های کارگاه
 • ثبت چک های مشتریان ،مدیر کارکاه و چک های متفرقه
 • نمایش یادآوری چک ها حتی در صورت اجرا نبودن نرم افزار
 • قابلیت ثبت واریز و برداشت دستی از حساب های بانکی
 • بررسی و موجودی حساب های تعریف شده در نرم افزار
 • ثبت دارایی های ثابت کارگاه
 • ایجاد گروه های کاری
 • ثبت تولیدات روزانه و کار گروهی کارکنان
 • ثبت کار کارکنان پیمانی / روزانه / ماهانه به صورت دستی و خودکار
 • ثبت حقوق و دستمزد کارکنان
 • پرینت صورت وضعیت کار و پرداخت کارکنان و فیش حقوقی آنها
 • ثبت بیمه کارکنان
 • تعریف سال کاری
 • لیست گزارشات مشتریان بدهکار،تسویه شده و بستانکار
 • لیست گزارشات طرف های خرید بدهکار ، تسویه شده و بستانکار
 • گزارش چک های دریافتی و پرداختی
 • گزارش دریافت های مشتریان
 • مشاهده و درامد کلی کارگاه بر حسب بازه زمانی دلخواه
 • مشاهده درآمد و هزینه ها بر حسب فاکتور های فروش
 • ثبت بدهکاران و بستانکاران متفرقه
 • قابلیت تهیه نسخه پشتیبان به صورت دستی و به صورت خودکار
 • قابلیت بازگردانی اطلاعات نرم افزار توسط کاربر
 • دفترچه تلفن جهت ثبت شماره های مورد نیاز
 • راهنمای کامل همه بخش های نرم افزار
 • قابلیت یادآوری چک های مشتریان و مدیر کارگاه از طریق پیام کوتاه
 • قابلیت ارسال مانده بدهی مشتریان از طریق پیام کوتاه
 • قابلیت ارسال پیامک برای آماده شدن فاکتور و برگ خروج انبار
 • قابلیت ارسال پیامک برای آماده شدن سفارشات مشتریان
 • قابلیت ارسال پیامک برای سرسید حساب ها و اطلاع رسانی
 • قابلیت ثبت پیش فاکتور
 • قابلیت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور اصلی
 • مشاهده گزارشات پیش فاکتور
 • قابلیت صدور برگ خروج
 • مشاهده و پرینت گزارشات برگ خروج
 • تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی
 • ثبت امانات کالا
 • پرینت برگ بتن ریزی
 • پرینت برگ تولید خرپا
 • مشاهده میزان فروش و درآمد هر محصول بر اساس تاریخ دلخواه
 • محاسبه قیمت تمام شده تیرچه بر حسب میلگرد بالا ،پایین ،زیگزاگ و تقویتی
 • ثبت مواد اولیه مصرفی هر نوع محصول
 • کسر خودکار موجودی مصالح با ثبت تولید محصولات
 • فاکتور مخصوص تیرچه
 • پرتی محصولات و مواد اولیه
 • آمار موجودی مواد مصرفی
 • سیستم اجاره وسایل
 • ثبت ارزش افزوده
 • پرینت فاکتور رسمی دارایی
 • برگ خروج سریع
 • برگ خروج مدت دار
 • قابلیت ثبت مشتریان / طرف های خرید / کارکنان و شرکاء
 • معرفی تولیدات کارگاه و مصالح در دسته بندی های مختلف
 • معرفی انواع تیرچه های تولیدی (بتنی ،صنعتی ،فلزی)
 • ثبت فرمول ساخت برای تیرچه ها
 • محاسبه خودکار قیمت تمام شده هر متر تیرچه
 • ثبت قرارداد با مشتری
 • معرفی خدمات در محل مشتریان(شامل حمله بار ، تخلیه بار و…)
 • معرفی حساب های بانکی
 • شاخص گذاری (تعیین قیمت و وزن هر متر از انواع میلگردها)
 • قابلیت تنظیم عنوان فاکتور،آدرس و شماره های تماس در فاکتورها
 • ثبت فاکتور فروش مطابق با استاندارد کارگاه تیرچه و بلوک
 • محاسبه و نمایش تعداد تیرچه ها در فاکتور فروش
 • محاسبه و نمایش متراژ تیرچه ها در فاکتور فروش
 • ثبت پرداخت های مشتریان (نقد ،چک و کارت خوان)
 • قابلیت ثبت برگشت از فروش
 • قابلیت فروش چک های مشتریان در بخش خرید کالا
 • تعیین سررسید پرداخت مشتریان
 • هشدار سررسید پرداخت مشتریان
 • قابلیت پرینت صورت حساب مشتریان
 • قابلیت پرینت فاکتور چند سقف در یک صورت حساب
 • قابلیت ذخیره فاکتور فروش در فایل اکسل
 • ثبت سفارشات مشتریان و مدیریت کارآمد تحویل سفارشات
 • ثبت فاکتور خرید (مصالح/آهن آلات/تیرچه های صنعتی و…)
 • ثبت پرداخت های خرید کالا (نقدی ،چک و کارت خوان)
 • قابلیت پرینت صورت حساب خرید کالا
 • ثبت سررسید پرداخت خرید
 • آمار موجودی تولیدات کارگاه
 • آمار تولید ،خرید و فروش هر کدام از محصولات و تولیدات کارگاه
 • مشاهده و پرینت آمار خدمات انجام شده برای مشتریان
 • ثبت مصرف روزانه مصالح
 • ثبت هزینه ها و دسته بندی هزینه های کارگاه
 • ثبت چک های مشتریان ،مدیر کارکاه و چک های متفرقه
 • نمایش یادآوری چک ها حتی در صورت اجرا نبودن نرم افزار
 • قابلیت ثبت واریز و برداشت دستی از حساب های بانکی
 • بررسی و موجودی حساب های تعریف شده در نرم افزار
 • ثبت دارایی های ثابت کارگاه
 • ایجاد گروه های کاری
 • ثبت تولیدات روزانه و کار گروهی کارکنان
 • ثبت کار کارکنان پیمانی / روزانه / ماهانه به صورت دستی و خودکار
 • ثبت حقوق و دستمزد کارکنان
 • پرینت صورت وضعیت کار و پرداخت کارکنان و فیش حقوقی آنها
 • ثبت بیمه کارکنان
 • تعریف سال کاری
 • لیست گزارشات مشتریان بدهکار،تسویه شده و بستانکار
 • لیست گزارشات طرف های خرید بدهکار ، تسویه شده و بستانکار
 • گزارش چک های دریافتی و پرداختی
 • گزارش دریافت های مشتریان
 • مشاهده و درامد کلی کارگاه بر حسب بازه زمانی دلخواه
 • مشاهده درآمد و هزینه ها بر حسب فاکتور های فروش
 • ثبت بدهکاران و بستانکاران متفرقه
 • قابلیت تهیه نسخه پشتیبان به صورت دستی و به صورت خودکار
 • قابلیت بازگردانی اطلاعات نرم افزار توسط کاربر
 • دفترچه تلفن جهت ثبت شماره های مورد نیاز
 • راهنمای کامل همه بخش های نرم افزار
 • قابلیت یادآوری چک های مشتریان و مدیر کارگاه از طریق پیام کوتاه
 • قابلیت ارسال مانده بدهی مشتریان از طریق پیام کوتاه
 • قابلیت ارسال پیامک برای آماده شدن فاکتور و برگ خروج انبار
 • قابلیت ارسال پیامک برای آماده شدن سفارشات مشتریان
 • قابلیت ارسال پیامک برای سرسید حساب ها و اطلاع رسانی
 • قابلیت ثبت پیش فاکتور
 • قابلیت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور اصلی
 • مشاهده گزارشات پیش فاکتور
 • قابلیت صدور برگ خروج
 • مشاهده و پرینت گزارشات برگ خروج
 • تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی
 • ثبت امانات کالا
 • پرینت برگ بتن ریزی
 • پرینت برگ تولید خرپا
 • مشاهده میزان فروش و درآمد هر محصول بر اساس تاریخ دلخواه
 • محاسبه قیمت تمام شده تیرچه بر حسب میلگرد بالا ،پایین ،زیگزاگ و تقویتی
 • ثبت مواد اولیه مصرفی هر نوع محصول
 • کسر خودکار موجودی مصالح با ثبت تولید محصولات
 • فاکتور مخصوص تیرچه
 • پرتی محصولات و مواد اولیه
 • آمار موجودی مواد مصرفی
 • سیستم اجاره وسایل
 • ثبت ارزش افزوده
 • پرینت فاکتور رسمی دارایی
 • برگ خروج سریع
 • برگ خروج مدت دار

تصاویری از محیط نرم افزار حسابداری تیرچه بلوک

برنامه حسابداری تیرچه بتنی و صنعتی چالاک دارای محیط ساده و در عین حال زیبا و کاربرپسند است. شما به سادگی می توانید با قسمت های مختلف نرم افزار تیرچه بلوک کار کنید. در پایین تصاویری از محیط نرم افزار برای شما قرار داده شده است که با کلیک روی هر تصویر می توانید قسمت مورد نظر را مشاهده کنید.

ویدئوی معرفی نرم افزار تیرچه

در این ویدیو نحوه دانلود و نصب دمو نرم افزار تیرچه به صورت کاملا عملی آموزش داده شده است.

در این ویدیو امکانات مهم نرم افزار تیرچه چالاک توضیح و به سوالات متداول کاربران پاسخ داده شده است.

نظرات واقعی مشتریان

به تیم چالاک اعتماد کنید | همیشه پاسخگوی شما خواهیم بود

آقای عزیزی
تیرچه مهراز دماوند - تهران
آقای بابایی
تیرچه بلوک اطلس - ارومیه ( به زبان ترکی )
آقای کمال سعید پور
شرکت نیک سازه - بانه (به زبان کردی )
آقای علی کاظمی
تولیدی تیرچه بلوک کاظمی - شیراز

تمام نیازها را برآورده کرده ایم

certificate

فرمول ساخت تیرچه ها

در نرم افزار طراحی تیرچه می توانید برای تیرچه ها فرمول ساخت ایجاد کنید . نرم افزار بر اساس وزن و قیمت روز میلگرد ها ، هزینه تمام شده هر متر تیرچه را محاسبه می کند و دیگر نیازی به محاسبه دستی نیست . نرم افزار سوابق تغییر قیمت میلگردها را ذخیره می کند

پرینت فاکتور مخصوص تیرچه و بلوک

در نرم افزار به سه حالت می توانید فاکتور را برای مشتری پرینت کنید .یکی از حالتهای پرینت ، فاکتور مخصوص تیرچه است که در آن نوع میلگرد های استفاده شده پایین / بالا / زیگزاگ(خرپا) و تقویتی در فاکتور از هم تفکیک می شوند . فاکتور تیرچه ، بلوک و خدمات را هم می توانید پرینت کنید

graduation document

سیستم ارسال پیامک

در بخش های مختلف نرم افزار برای پیگیری راحت تر و اتلاف وقت کمتر می توانید ارسال پیامک داشته باشید . از جمله آماده شدن سفارش مشتری ، یادآوری چک ها مشتری ، ارسال مانده حساب مشتریان ، برگ خروج از انبار ، آماده شدن فاکتور مشتری ، سررسید پرداخت صورت حساب مشتری و ...

کار ، حقوق و دستمزد کارکنان

در نرم افزار به سه روش کار روزانه ، کار ماهانه و کار پیمانی کارکرد و دستمزد کارکنان و راننده ها را ثبت کنید . میتوانید فیش حقوقی شامل کل کارکرد، دستمزد دریافتی و مبلغ باقیمانده برای برای کارکنان پرینت کنید . کار کارکنان را به صورت خودکار از طریق ثبت تولید روزانه محصولات یا به صورت دستی می توانید ثبت کنید

chart

ثبت فاکتور فروش

می توانید انواع تیرچه ها ، انواع بلوک و خدماتی مانند حمل و تخلیه بار را در فاکتور مشتری ثبت کنید . اگر همراه با تیرچه بلوک مصالح فروشی یا آهن الات فروش هم دارید می توانید خرید و فروش آنها را در نرم افزار چالاک انجام دهید

برگ خروج از انبار

برای تحویل محصولات به مشتری می توانید برگ خروج سریع یا مدت دار صادر کنید . در نظر بگیرید محصول مشتری را طی چند مرحله تحویل خواهید داد .به وسیله برگ خروج مدت دار مشخص خواهد شد چه تعداد محصول را تحویل مشتری داده اید و چه تعداد هنوز در کارگاه هستند و تحویل داده نشده اند

chart

درآمد ها

محاسبه و نمایش درآمدها در نرم افزار بسیار شفاف است . بعد از ثبت هر فاکتور فروش می دانید چقدر از آن درآمد داشتید . همچین نرم افزار درآمد از هر محصول را به طور جداگانه محاسبه میکند . مثلا می دانید در 3 ماه گذشته چقدر از بابت فروش فوم یا فروش بلوک دیواری درآمد داشته اید

انبار داری و موجودی تولیدات کارگاه

به وسیله بخش ثبت تولید محصولات می توانید میزان محصول تولید شده روزانه کارگاه را ثبت کنید .نرم افزار موجودی تولیدات کارگاه( تیرچه ها ، انواع بلوک ها و سایر قطعات بتنی ) و موجودی مصالح ( شن ، ماسه ، سیمان ، پوکه و... ) و آهن آلات ( انواع میلگرد ها) را اختیار شما قرار خواهد داد

graduation document

ثبت فاکتور خرید

می توانید فاکتورهای خرید کالا و پرداخت های آنرا را در نرم افزار حسابداری تیرچه و بلوک ثبت کنید. میتوانید گزارش کاملی از صورت حساب ، میزان پرداخت و مانده حساب طرف های خرید را مشاهده و پرینت کنید

برگ تولید

بر اساس سفارشات مشتری می توانید برگ تولید را صادر کنید . در نرم افزار تولید تیرچه برگ تولید را می توانید تحویل کارکنان دهید تا بر اساس آن تیرچه ها را تولید کنند . درصد خطا و اشتباهات در تولید به کمترین میزان خواهد رسید . اگر یک سفارش مشتری بزرگ است می توایند چنیدن برگه تولید تقسیم کنید

certificate

هزینه ها

برای هزینه های کارگاه می توانید دسته بندی های مناسب ایجاد کنید .نرم افزار گزارشات کامل از هزینه های ثبت شده را در اختیار شما قرار می دهد . مثلا می دانید در 3 ماه گذشته چقد بابت تعمیرات هزینه کرده اید یا چقدر بابت خوراک هزینه داشته اید

گزارشات کاملی از همه بخش های نرم افزار

بر اساس دوره زمانی دلخواه می توانید گزارشات کاملی از همه بخش های نرم افزار مشاهده و پرینت کنید از جمله پرداخت های مشتریان، لیست فاکتور های فروش، پرداخت های خرید کالا، هزینه های کارگاه، صورت حساب مشتریان، صورت حساب کارکنان، گزارشات خروج از انبار، درآمد ، میزان تولید و موجودی محصولات و…..

سوالات متداول کاربران​

همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر آماده پاسخگویی به سوالات شما و رفع مشکلات احتمالی نرم افزار هستیم. پشتیبانی نرم افزار از طریق تماس تلفنی، واتس اپ/تلگرام، ارسال ایمیل و یا از طریق نرم افزار انی دسک (Any desk) که نرم افزار مخصوص آموزش از راه دور است، انجام می شود.
پشتیبانی نسخه ویژه 3 سال و پشتیبانی نسخه کامل 2 سال رایگان می باشد. بعد از اتمام پشتیبانی رایگان با پرداخت 5 درصد هزینه اولیه نرم افزار می توانید آنرا برای سال های بعد تمدید کنید
یکی از نقاط بسیاری قوی ما پشتیبانی بدون تاخیر ماست که  هر لحظه در کنار شماست و رضایت کامل مشتریان ما را در طول 13 سال به همراه داشته است.

با قابلیت پشتیبان گیری هیچوقت نگران از دست رفتن اطلاعات نباشید. می توانید به صورت مداوم از اطلاعات نرم افزار در روی کامپیوتر، فلش مموری و روی اینترنت (فضای ابری) نسخه پشتیبان تهیه کنید. بنا به هر دلیلی اگر سیستم خراب و یا به طور کامل از دسترس خارج شود به آسانی می توانید اطلاعات را بازگردانی کنید.

 در صورتی که می خواهید نرم افزار را علاوه بر دفتر کار در سیستم منزل هم داشته باشید این کار امکان پذیر است.

در نسخه شبکه نرم افزار در صورتی که دفتر محل کار از دفتر فروش دور باشد یا چند شعبه در داخل استان دارید ، همه سیستم ها می توانند به هم وصل شوند

بعد از واریز وجه ، نرم افزار از طریق اینترنت (به وسیله نرم افزار آموزش از راه دور any desk)  بدون هیچ هزینه اضافه و در کمتر از نیم ساعت توسط بخش پشتیبانی به طور کامل روی سیستم مشتری نصب و راه اندازی خواهد شد. نرم افزار انی دسک  any desk برای پشتیبانی غیرحضوری کاربرد دارد و کارکرد این نرم افزار به این صورت است که می توان از راه دور به سیستم کاربر متصل شد

بله. علاوه بر تولیدات کارگاه می توانید یونولیت و انواع مصالح و آهن آلات را در نرم افزار به فروش برسانید. برای آنها فاکتور فروش صادر کنید و موجودی انبار و آمار ورود و خروج هر قلم از آنها را مشاهده و پرینت کنید.

بله، علاوه بر انواع تیرچه ها می توانید انواع بلوک ها و قطعات بتنی را در نرم افزار ثبت و به فروش برسانید و گزارش تولید، خرید و فروش و موجودی انبار آنها را مشاهده و پرینت کنید.

نرم افزار دارای راهنمای کامل و مراحل شروع به کار آن می باشد (به صورت فیلم آموزشی و راهنمای متنی). از آنجایی که نرم افزار بصورت تخصصی برای مدیریت کارگاه تیرچه و بلوک طراحی شده است بدور از هرگونه پیچیدگی و بدون آیتم های اضافه می باشد که کاربر در عرض چند ساعت می تواند به خوبی با نرم افزار آشنا شود و با آن کار کند. همچنین تیم پشتیبانی ما آماده است تا در هر زمانی نسبت به آموزش نرم افزار از راه دور و به وسیله برنامه انی دسک (Any desk) این کار را انجام دهند.

تعداد و متراژ تیرچه ها به صورت خودکار محاسبه و در فاکتور فروش نمایش داده می شود. اگر یک فاکتور دارای تیرچه بتنی و تیرچه صنعتی باشد متراژ و تعداد هر نوع تیرچه به صورت جدا محاسبه و در فاکتور فروش نمایش داده می شود.

خرید نرم افزار حسابداری تیرچه بلوک

402فروش
7
میلیون تومان

دانلود پیش نیازهای نرم افزار​

برنامه محاسبه تیرچه چالاک

در نرم افزار حسابداری تیرچه و بلوک چالاک میتوانید انواع تیرچه های بتنی و صنعتی را به فروش برسانید می توانید برای هر اندازه تیرچه، فرمول ساخت ثبت کنید تا محاسبه درآمد و هزینه هر متر تیرچه به صورت خودکار انجام شود. نرم افزار به صورت تخصصی برای مدیریت کارگاه تیرچه و بلوک طراحی شده است و دارای فاکتور مخصوص (تیرچه و بلوک ) می باشد که می توانید آن را پرینت کنید و یا به صورت بایگانی آنها را داشته باشید.

در صورتی که مشتری چند فاکتور دارد می توانید آنها را در قالب صورت حساب پرینت کنید. درآمد و هزینه ها بسیار شفاف است بعد از ثبت هر فاکتور فروش میزان درآمد و هزینه های آن بر حسب هر فاکتور یا بر حسب تاریخ دلخواه قابل مشاهده و پرینت است .در هر زمانی می توانید متراژ/تناژ/تعداد تولیدی هر کدام از محصولات کارگاه را مشاهده کنید.

مطالب آموزشی

تمام نیازهای نرم افزاری کارگاه تیرچه بلوک را با چالاک رفع کنید.

دیگر نرم افزارهای شرکت چالاک

شرکت چالاک بصورت تخصصی در زمینه تولید نرم افزارهای حسابداری برای انواع صنف ها فعالیت میکند و بیش از 1000 نسخه را به فروش رسانده است که در سراسر ایران از ان استفاده می کنند.

چالاک سافت یک شرکت نرم‌ افزاری است که در حوزه راه اندازی و طراحی فروشگاه های اینترنتی، طراحی نرم افزارهای حسابداری_مدیریتی و طراحی اپلیکیشن موبایل، طراحی قالب اختصاصی مجنتو، و سئو سایت فعالیت می کند.

چالاک سافت با افتخار اعلام می کند که بیش از 10 نرم افزار عمومی و بیش از 80 نرم افزار اختصاصی برای کسب و کارهای داخلی ساخته است. گستردگی و سادگی در استفاده باعث شده که حتی افرادی که تجربه ای در زمینه کامپیوتر ندارند به راحتی و با صرف چند ساعت بتوانند کار کردن با نرم افزارهای ما را یاد بگیرند.

گستره این نرم افزارها از مدیریت تا حسابداری و … است و توانسته ایم بخش زیادی از نیاز مشتریان به نرم افزارها را پاسخگو باشیم طوری که از 4000 کارگاه تیرچه و بلوک در سطح ایران بیش از 400 کارگاه از نرم افزار محاسبه تیرچه بتنی کارگاه تیرچه بلوک چالاک استفاده می کنند. اعتماد مشتریان ما به گونه ای است که بیشتر مشتریان ما به واسطه معرفی مشتریان قبلی از نرم افزارهای ما استفاده می کنند و این یکی از افتخارات ما است.
ما در چالاک سافت از فناوری ‌های روز بهره می ‌گیریم و برای پیچیده‌ ترین پروژه ‌ها راه ‌کارهایی ساده، مدرن و عملی ارائه می ‌کنیم.مشتریان ما دنبال تخصص و کیفیت بالا هستند به همین دلیل ما خود را به کسب رضایت مشتری و ارائه بهترین عملکرد متعهد می دانیم.