نظرات مشتریان نرم افزار تیرچه بلوک

13 سال همراه شما هستیم

همیشه در کنار شما خواهیم بود

رضایت مشتریان

نظرات مشتریان نرم افزار که به صورت شنیداری برای ما ارسال شده اند

آقای عزیزی
تیرچه مهراز دماوند - تهران
آقای بابایی
تیرچه بلوک اطلس - ارومیه ( به زبان ترکی )
آقای کمال سعید پور
شرکت نیک سازه - بانه (به زبان کردی )
آقای علی کاظمی
تولیدی تیرچه بلوک کاظمی - شیراز
آقای آکام خادم
تیرچه بلوک خادمی - مهاباد ( به زبان کردی )
آقای جسارتی
تیرچه سازی جسارتی- میاندوآب ( به زبان ترکی )
آقای کوهی زاده
تیرچه بلوک کوهی زاده - هرمزگان
آقای رئیسی
تیرچه بلوک رئیسی - ایرانشهر
آقای مهدی شیخی
تیرچه بلوک شیخی - زاهدان
آقای محمدپور
تیرچه بلوک محمودپور - پیرانشهر ( به زبان کردی )